הקורס המבוקש ביותר לתושבי בני ברק

קורס אנגלית מדוברת עם ברליץ

תוכנית חדשנית ומהפכנית לשיפור ואימון מיומנויות שיחה באנגלית, שתאפשר לכם לדבר בביטחון ובאופן קולח.

90% מימון לתושבי בני ברק

יום ראיונות ומיון יתקיים ביום שני ט"ו אייר 16.05

logos